Osteopathie: een filosofie en handwerk om gezondheid te bewaren

Manuele Therapie

Op het gebied van de structurele osteopathie worden met name de rugge wervels, gewrichten, spieren, pezen, ligamenten en bindweefselstructuren op bewegingsbeperkingen onderzocht en behandeld. Problemen met het structurele systeem kunnen niet alleen de mechanica beinvloeden , maar ook via zenuwen en bloedvaten de inwendige organen in hun functioneren nadelig beinvloeden. De behandeling bestaat uit verschillende technieken zoals: mobiliteitstechnieken, manueletechnieken, muscel-energietechnieken, en myofasciale technieken.

Viscerale Therapie

Op het gebied van de viscerale osteopathie, richten we ons meer op de inwendige organen zelf. Bij de viscerale osteopathie gaat men er vanuit dat een gestoorde bewegingsvrijheid van een orgaan de oorzaak kan zijn voor verschillende soorten lichamelijke klachten. De osteopaat onderzoekt met zijn handen of ergens bewegingsvrijheid van een orgaan verloren is gegaan. Deze bewegingsbeperking wordt met zachte technieken weer in zijn normaal fysiologische bewegingsvrijheid terug gebracht, op deze manier wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam weer geactiveerd. Hierbij zorgen structurele bindweefselverbindingen tussen de organen en het bewegingsapparaat voor wederzijdse beinvloeding. Een voorbeeld is de lever die bij bewegingsverlies via bindweefselstructuren een schouder- arm syndroom rechts of een dysfunctie van de borst en nek wervels kan veroorzaken.    

Cranio-Sacraal Therapie ( Dr. A.T.Still D.O.)

Een zachte behandel methode, die gebruikt wordt om klachten van uiteenlopende aard te behandelen en de gezondheid te bevorderen. Cranio-Sacraal Therapie heeft een diepe ontspannende en regulerende werking op het (autonome) zenuwstelsel en het (fasciale) bindweefselsysteem en daarmee op het totale functioneren van alle orgaan- en lichaamsfuncties. Bij de cranio-sacraal therapie  onderzoekt de osteopaat  met zijn handen voornamelijk het neuro-fasciale systeem.Hij onderzoekt de mate van bewegingsvrijheid van het zenuwstelsel en het bindweefsel systeem en alles wat hiermee direct of indirect mee verbonden is.Deze weefsel structuren hebben allen hun eigen functie en beweeglijkheid, maar oefenen ook invloed op elkaar uit. Waar beweging verloren is gegaan, wordt deze zoveel mogelijk gecorrigeerd. Bio-Dynamische behandeling Een Bio-Dynamische behandeling werkt toe naar een evenwicht tussen lichaam en geest. Uit onderzoek blijkt, dat het lichaam een afdruk is van fysieke krachten, veroorzaakt door ongelukken, verwondingen, langdurige stress of emotionele shocks. Deze fysieke krachten hebben hun weerslag op het lichaam en worden vaak in het lichaam vastgehouden. Met een Bio-Dynamische behandeling geef je het lichaam de mogelijkheid om overgebleven spanningen, veroorzaakt door trauma's, los te laten. Deze behandeling is een dynamische behandelingswijze die zorgt  voor een Somato-Emotional Release (lichamelijke en/of emotionele ontlading). De Bio-dynamische behandeling:   Behandeld de mens in zijn totaliteit. Maakt gebruik van subtiele technieken in aanraking en dialoog. Maakt de verbinding tussen emoties en lichamelijke reacties duidelijk. Geeft inzicht in het ontstaan van klachten. Verhoogt het zelfgenezend vermogen en weerbaarheid van lichaam en geest. Brengt de mens weer in contact met zichzelf.  Geeft lichamelijke en geestelijke ruimte en ontspanning. Toepassingsgebied Spanning en stress in het dagelijks leven. Problemen in het persoonlijk- en/of arbeidsleven die klachten met zich           meebrengen in het lichamelijk en emotioneel beleven.
Home Onderzoek Behandeling Nieuws/Kosten Doelgroep Contact

Osteopathie

Een osteopathie behandeling

De osteopaat concentreert zich op de totale mens. Het is vaak de som van alle aanwezige blokkades, die ertoe leiden dat het lichaam uit evenwicht raakt. Dit uit zich dan in lichamelijke stoornissen, waarvan enkele stoornissen bij de mens symptomen en/of pijn klachten kunnen veroorzaken. In sommige gevallen zijn er middelen waarmee de pijn kan worden bestreden, maar die de oorzaak niet altijd wegnemen, waardoor de klachten vaak terugkomen. In dat geval kan een osteopaat worden geraadpleegd.
Organenstelsel en osteopathie Het semi-hydraulische Craniosacraalsysteem en osteopathie
Axel Deunk D.O.-MRO
Wervelkolom en osteopathie
Bio-dynamische interactie lichaam en geest Behandeling